g

e

Kleopátra fehér volt
vagy fekete?

 

 


Kleopátra valódi bőrszíne máig vita tárgya. Egyesek szerint az ókor legnagyobb királynője egyiptomi volt és fekete, mások azt állítják, hogy görög származása miatt fehérnek kellett lennie. Többek között Michael Grant, a Kleopátra életrajz szerzője is azt publikálta, hogy noha a királynő Egyiptomban élt és uralkodott, egy csepp egyiptomi vér sem folyt az ereiben.

VII. Kleopátra királynő Kr. e. 51 és 30 között, Nagy Sándor halála után, a hellenisztikus időszakban uralta Egyiptomot. A görög származású Ptolemaida-dinasztia tagjaként az ókor utolsó fáraóját tisztelhetjük benne. Uralkodásuk 300 éve alatt kizárólag görögül kommunikáltak, és megtagadták az egyiptomi beszédet. Ezzel szemben Kleopátra megtanulta az egyiptomi nyelvet, sőt az egyiptomi Isis istennő reinkarnációjának tekintette magát. A lány születése óta luxushoz és bőséghez szokott, továbbá politikusok, valamint jeles gondolkodók között nőtt fel. Sokat utazott apjával, XII. Ptolemaiosz uralkodóval. A kiválóan képzett királynő tanult számtant, geometriát, zenét, asztrológiát és retorikát. Kilenc nyelvet sajátított el összesen, köztük a hébert, a görögöt, a partust, a troglodyte-t (etióp nyelv) és az egyiptomit. A korabeli feljegyzések szerint ritkán használt tolmácsot.

Kleopátra királynő szerelmi viszonyt folytatott Julius Ceasar római császárral, majd annak meggyilkolása után Marcus Antonius szeretője lett. Ceasartól egy, Antoniustól pedig három gyermeke született. Hódításai alapján gyönyörű nőnek képzelhetnénk
, de ennek megítélése szubjektív. Rengeteg érme maradt fenn Kleopátra portréjával, amelyeken általában ugyanazok a vonások ismétlődnek: kiemelkedő orr, lejtős homlok, kerekded, kissé hegyesedő áll, telt ajkak, nagy szemek. Ezek alapján az egyiptomi királynő szépsége nem egyértelmű.
Az érméken látható arca nem hasonlított a "Kleopatra" című filmben őt megjelenítő, gyönyörű Elizabeth Taylor színésznőre. Plutarkhos ókori görög filozófus és író azonban felismerte, hogy Kleopátra "ellenállhatatlan bája" valójában nem a bűnös szépségben, hanem édes hangjában, meggyőző képességében és ösztönző erejében rejlett.
H. Rider Haggard brit író 1889-ben megjelent "Cleopatra" című regényében a következőképpen írta le igen aprólékosan a királynőt.
"Aztán ránéztem... arra az arcra, amely elcsábította Ceasart ... Megnéztem a hibátlan görög vonásokat, a lekerekített állat, a telt, gazdag ajkakat, az elvágott orrlyukakat és füleket, a hosszú, hajlított szempillákat. Láttam alacsony, széles és kedves homlokát, sötét haját, ami erős hullámokban hullott le a szikrázó napba, és a szemöldök pompáját. Égő csodálatos szemei, mint a ciprusi ibolya."

fKleopátra bőrszíne egyáltalán nem számít, mondhatnánk helyesen. Akkortájt a görögök, az egyiptomiak és a macedónok gyakran keveredtek, tehát nincs értelme Kleopátra valódi színéről értekezni.  Ám ma azt látjuk, hogy egyes fekete csoportok azt követelik, hogy fehérek ne jeleníthessenek meg a filmekben afroamerikaiakat, sem más színes bőrűeket, akkor bizony nem mindegy, milyen színű volt Kleopátra bőre. A színes bőrűek fehérek elleni mozgalmai tehát nem teszik feleslegessé ezt az információt. Sokan leegyszerűsítették a helyzetet, ha Kleopátra egyiptomi volt, akkor fekete, ha görög, akkor nyilvánvalóan fehér. Valamennyi történelmi dokumentum szerint VII. Kleopátra apja, XII. Ptolemaiosz fáraó, akinek görög származása egyértelmű. Édesanyja, V. Kleopátra Tryphaeana eredete azonban rejtélyesebb. Egyes kutatók azt feltételezik, hogy IX. Ptolemaiosz lánya volt, mások szerint csupán egy előkelő ágyas, akinek származása ismeretlen. A fennmaradt hivatalos feljegyzések alapján VII. Kleopátra vérében főként görög, továbbá macedón és kis mértékben perzsa nyomok találhatók.

Sally-Ann Ashton, a Cambridge-i Egyetem egyiptológusa 2017-ben a királynő arcát rekonstruálta az összegyűjtött fizikai tulajdonságok alapján. Az általa alkotott képeken az uralkodónőt sötétebb bőr, és inkább közel-keleti vonások jellemzik. Ez az ábrázolás nem tűnik pontosnak, hiszen Kleopátra főként görög-macedón eredetű, és nincs benne egyiptomi vér. Továbbá a korabeli pénzérméken talált arcképekre is csak néhány vonása emlékeztet.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Archívum Kapcsolat