FŐOLDAL Archívum Kapcsolat
 

 

 

 


 Obama globalista programja!

 

 

Obama, az afro-amerikai politikus két táborra osztotta a világot. Az egyikbe azokat sorolta, akik békére, harmóniára, szeretetre, toleranciára, az egyenlőség építésére és a többnemzetiségű demokrácia megteremtésére törekszenek. Úgy vélte, hogy a másikba a velük szembenálló populista erők tartoznak, akik szerinte gyűlöletre, szétválásra, paranoiára, kapzsiságra, korrupcióra, összeesküvés-elméletek gyártására és gonoszságra törekednek. Ezt a primitív gondolatvezetést egy európai középiskolai történelmi vizsgán feltehetően bukásra ítélnék.
Obama, egykori amerikai elnök nemrég beszédet mondott Nelson Mandela születésének 100-dik évfordulója alkalmából Dél-Afrikában, és ott hangzottak el ezek a "kiművelt" gondolatok. Szerinte a kommunista Dél-Afrika kitörhet a társadalmi és gazdasági mélységből. A politikus hangsúlyozta, hogy hisz a Mandela által megfogalmazott totalitárius kommunista eszmében, de hogy ez mit is jelent pontosan azt nem részletezte. Úgy vélte, hogy csak ez a jó megoldás az éghajlatváltozás gondjaira, a tömeges migrációra, valamint a betegségek felszámolárása. Obama figyelmen kívül hagyta, hogy a jelenlegi kommunista vezetés alatt az egyenlőtlenség, a szegénység messze túlszárnyalta az úgynevezett fehér apartheid alatti szinteket. Napjainkban a dél-afrikai kommunista rendszerben, az Obama által nagyra becsült ENSZ adatai alapján, az átlagéletkor 10 évvel csökkent.
Az egykori elnök legfontosabb témája mindvégig az egyenlőtlenség volt. "Hiszek az egyenlőség, az igazságosság, a szabadság és a többnemzetiségű demokrácia elképzelésében... " - mondta.
Megfeledkezett arról, hogy számos sajtóorgánum beszámolt azokról a mészárlásokról, ahogyan napjainkban erőszakkal, ellenszolgáltatás nélkül megfosztják a tulajdonuktól a feketék a dél-afrikai fehéreket.
Nem titkolta, hogy a nemzetközi vagyon újrafelosztását szeretné elérni. Természetesen az általa rosszfiúknak minősítettek tulajdonára gondolhatott, és nem azokéra a milliárdosokéra, akiket jelenleg képvisel. Mi több, el akarja venni a nyugati középosztálybeliek gazdagságát is, hogy újra eloszthassa azt a harmadik világ szegényei között. Ez a folyamat Nyugat-Európában már jól láthatóan megkezdődött. A szocialista típusú társadalmak azonban eddig nem bizonyították az életképességüket. Mi kelet-európaiak jól ismerjük a kontraszelekciót, az alulképzettek által irányított rendszereket és a jogtalan tulajdonfosztást is. Természetesen tudjuk, hogy minden rezsimnek vannak kiszolgálói és gátlástalan, lelkiismeretlen haszonélvezői, de nem kellene ezeket az embereket hergelni.

Alex Newman újságíró, aki Obama beszédét közkinccsé tette, egyértelműen leszögezte a lényeget:
 "Valójában a nyugati keresztény civilizáció, és az ahhoz kapcsolódó szabadság teremtette meg a jövedelem, a gazdagság, az oktatás, az egészség, a személyes biztonság, valamint a hitelekhez való hozzáférés példa nélküli előrelépését a világ milliárdjainak számára. Bármely becsületes történeti könyv világossá teszi, hogy a nyugati keresztény civilizáció előtt Európa szerte, továbbá Ázsiában, Afrikában és Amerikában is a barbárság, valamint a szegénység uralkodott."

 


 

 

 
 
 
 
 
www.cadizmedia.hu © 2018. Minden jog fenntartva
Design: C@diz